جواب تمرین صفحه ۴۰ فیزیک دهم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه ۴۰ فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه ۴۰ فیزیک دهم

شکل زیر یک کیسه پلاستیکی حاوی محلولی را نشان می دهد که در حال تزریق به یک بیمار است. سوزن سرنگی را به قسمت خالی از مایع بالای این کیسه وارد می کنند طوری که فشار هوا در این بخش از کیسه همواره با فشار هوای بیرون برابر بماند. اگر فشار پیمانه ای در سیاهرگ ۱۳۳۰ پاسکال باشد، ارتفاع کمینه h چقدر باشد تا محلول در سیاهرگ نفوذ کند؟ چگالی محلول را ۱۰۴۵  کیلوگرم بر متر مکعب بگیرید.

جواب تمرین صفحه 40 فیزیک دهم
جواب تمرین صفحه ۴۰ فیزیک دهم

نکته ای که در حل این تمرین باید به آن توجه شود این است که خونی که در سیاهرگ جریان دارد در حال برگشت از بافت هاست و فشار آن به شدت افت کرده است لذا به همین دلیل محلول سرم در سیاهرگ تزریق می کنند که فشار خون در آن نسبت به سرخرگ بسیار کمتر است (بین ۱۰ الی ۲۰ برابر کمتر است)

این حداقل است که سرم باید نصب شود، در عمل دست کم حدود ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر از بازوی بیمار، کیسه پلاستیکی را آویزان می کنند.

image 250

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه