جواب تمرین صفحه ۴۰ فیزیک دهم


haladars آبان 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۴۰ فیزیک دهم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 40 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 40 فیزیک دهم

شکل زیر یک کیسه پلاستیکی حاوی محلولی را نشان می دهد که در حال تزریق به یک بیمار است. سوزن سرنگی را به قسمت خالی از مایع بالای این کیسه وارد می کنند طوری که فشار هوا در این بخش از کیسه همواره با فشار هوای بیرون برابر بماند. اگر فشار پیمانه ای در سیاهرگ 1330 پاسکال باشد، ارتفاع کمینه h چقدر باشد تا محلول در سیاهرگ نفوذ کند؟ چگالی محلول را 1045  کیلوگرم بر متر مکعب بگیرید.

جواب تمرین صفحه 40 فیزیک دهم
جواب تمرین صفحه 40 فیزیک دهم

نکته ای که در حل این تمرین باید به آن توجه شود این است که خونی که در سیاهرگ جریان دارد در حال برگشت از بافت هاست و فشار آن به شدت افت کرده است لذا به همین دلیل محلول سرم در سیاهرگ تزریق می کنند که فشار خون در آن نسبت به سرخرگ بسیار کمتر است (بین 10 الی 20 برابر کمتر است)

این حداقل است که سرم باید نصب شود، در عمل دست کم حدود 50 تا 60 سانتی متر از بازوی بیمار، کیسه پلاستیکی را آویزان می کنند.

image 250

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه