جواب تمرین صفحه ۴۸ ریاضی دوم


haladars آذر 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۴۸ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 48 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 48 ریاضی دوم

1- با توجّه به خطّ تقارن، نیمه‌ی دیگر شکل را مانند نمونه بکشید.

جواب تمرین صفحه 48 ریاضی دوم

2- از شابلون و خط کش کمک بگیرید. نیمه‌ی دیگر فرش و دیواری را که کاشی کاری شده است، کامل کنید.

image 478

3- بدون استفاده از وسیله، وسط هر یک از ضلع‌های شکل‌های زیر را پیدا و با نقطه مشخّص کنید.

image 476

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه