در این نوشته با جواب تمرین صفحه 48 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 48 ریاضی دوم

1- با توجّه به خطّ تقارن، نیمه‌ی دیگر شکل را مانند نمونه بکشید.

جواب تمرین صفحه 48 ریاضی دوم

2- از شابلون و خط کش کمک بگیرید. نیمه‌ی دیگر فرش و دیواری را که کاشی کاری شده است، کامل کنید.

image 478

3- بدون استفاده از وسیله، وسط هر یک از ضلع‌های شکل‌های زیر را پیدا و با نقطه مشخّص کنید.

image 476

برچسب شده در: