در این نوشته با جواب تمرین صفحه 51 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

1- با توجّه به خط‌های تقارن، شکل‌های فرش و کاشی‌کاری‌ها را طوری کامل کنید که 4 قسمت شکل کاملاً مثل هم و قرینه باشند. از خط کش و شابلون استفاده کنید و شکل‌ها را به طور کامل رنگ کنید.

جواب تمرین صفحه 51 ریاضی دوم

برچسب شده در: