در این نوشته با جواب تمرین صفحه 57 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 57 ریاضی سوم

image 31

2- عددهای زیر را با هم مقایسه کنید. سپس توضیح دهید که چگونه این مقایسه را انجام دادید.

اول تعداد واحد کامل را مقایسه می‌کنیم. عددی بزرگتر است که تعداد واحد کامل آن بزرگتر باشد. اگر تعداد واحد کامل مساوی باشد، عددی بزرگتر است که قسمت کسری آن بزرگتر باشد.

image 32

برچسب شده در: