جواب تمرین صفحه ۶۱ ریاضی دهم انسانی


haladars آبان 30, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۶۱ ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 61 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 61 ریاضی دهم انسانی

1- مقادیر m و n را چنان بیابید تا در تابع با ضابطهٔ f(x)=mx+n داشته باشیم: f(2)=4 و f(1)=1.

image 431

2- ضابطهٔ تابع خطی f را که از نقاط (2,3) و (4,1) می‌گذرد، مشخص کنید و نمودار آن‌را رسم نمایید.

image 433

3- در تابع خطی f داریم f(1)=5 و f(2)=8، مقادیر f(−3) و f(5) را بیابید.

image 434

4- نمودار تابعی خطی را رسم کنید که دامنهٔ آن برابر A={x∈R|0≤x≤10} و از نقطهٔ M|52 بگذرد.

جواب تمرین صفحه 61 ریاضی دهم انسانی
جواب تمرین صفحه 61 ریاضی دهم انسانی

5- نمودار یک تابع خطی از مبدأ می‌گذرد و f(2)=7 است. در این‌صورت اختلاف f(0/1) و f(−0/1) را به‌دست آورید. 

image 436

6- رابطهٔ بین درجهٔ دما برحسب سانتی‌گراد و فارنهایت به‌صورت F=95C+32 است. دمای یک جسم درجهٔ سانتی‌گراد بالا رفته است. دمای آن برحسب فارنهایت چقدر افزایش داشته است؟

image 437

7- یک شرکت برای تولید x کالا، C(x)=3000+50x تومان هزینه می‌کند و هر کالا را 70 تومان می‌فروشد.


الف) تابع سود را تعیین و نمودار آن‌را رسم کنید.

جواب تمرین صفحه 61 ریاضی دهم انسانی


ب) این شرکت حداقل چه تعداد از این کالا را باید بفروشد تا سوددهی آغاز شود؟

image 439

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه