جواب تمرین صفحه ۶۱ ریاضی هفتم

جواب تمرین صفحه ۶۱ ریاضی هفتم

آذر 9, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 61 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 61 ریاضی هفتم

1-  شمارنده‌های اول صورت یک کسر 2 و 3 هستند. شمارنده‌های اول مخرج آن کسر 5 و 7 هستند. آیا این کسر ساده می‌شود؟ چرا؟


خیر، زیرا هیچکدام از شمارنده‌های صورت با مخرج ساده نمی‌شود.

image 565
جواب تمرین صفحه 61 ریاضی هفتم

3- با شمارنده‌های اول 2 و 3 چند عدد تولید می‌شود که بین 30 و 50 باشد؟

2×2×2×2×2=32
2×2×2×2×3=48
2×2×3×3=36

4- عدد a پس از تجزیه به صورت مقابل در آمده است.

a=2×2×3×5×5

– شمارنده‌های اول آن چه عددهایی‌اند؟ 5 ، 3 ، 2
– 4 شمارندهٔ این عدد را بنویسید که اول نباشد. 15 ، 10 ، 6 ، 4

5- عدد b پس از تجزیه به صورت مقابل درآمده است. b=4×3×15×6

شمارنده‌های اول آن چه عددهایی‌اند؟ 5 ، 3 ، 2

b=2×2×3×3×5×2×3

6- عددهای زیر را با رسم نمودار درختی تجزیه کنید و شمارنده‌های اول آنها را مشخص کنید.

جواب تمرین صفحه 61 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 61 ریاضی هفتم

7- عددهای 7 و 5 و 13 اول‌اند. شمارنده‌های اول آنها را بنویسید. براساس آن تعریف دیگری برای عددهای اول ارائه کنید.


اعداد اول اعدادی هستند که تنها شمارنده اول آنها خودشان است. 7  5   13

8- جملات درست را با * و نادرست را با × مشخص کنید. دلیل نادرستی را توضیح دهید.

الف) تمام عددها شمارندهٔ اول دارند. ×، عدد 1 شمارنده اول ندارد.
ب) اگر عددی زوج باشد، یکی از شمارنده‌های اولش 2 است. *
ج) هیچ عددی پیدا نمی‌شود که 5 شمارندهٔ اول داشته باشد. ×، 2×3×5×7×11=2310
د) تعداد عددهای اول بی پایان‌اند. *

9- الگوهای شکل‌ها را به الگوهای عددی تبدیل کنید. جملهٔ n‌ام هر کدام را بنویسید.

3a1fed05 3f7b 43e1 aaf6 79df8231c949

1×1

dde2c7dd 5b77 47a2 b8c8 ceeab3622515

2×2

5be35b7f e1a6 43f1 a38e 2fbb1b34f57c

3×3

5f7ff619 abb5 462f a45b b923594599cb

4×4

 n×n

d2f41134 ef7e 4fe2 816f ed1d459c4710

1×1×1

5c07cd74 7cf7 4f68 a383 731b111171c5

2×2×2

7588595d d18e 4ba6 8ea1 9c54181d9bf9

3×3×3

n×n×n

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه