جواب تمرین صفحه ۶۳ ریاضی چهارم


haladars آذر 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۶۳ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 63 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 63 ریاضی چهارم

1- پاسخ تقسیم‌ها را بنویسید. از مقایسه‌ی جواب‌ها چه راهی را برای محاسبه‌ی تقسیم‌ها پیشنهاد می‌کنید؟

4÷8=2
4÷80=20
4÷800=200
4÷8000=2000

2- کدام عددهای زیر بر 4 بخش پذیرند؟ چرا؟

چون باقی‌مانده تقسیم آنها بر 4 برابر صفر است.

image 43

8 بر 4 بخش پذیر است.

image 51

24 بر 4 بخش پذیر است.

image 44

19 بر 4 بخش پذیر نیست.

image 49

28 بر 4 بخش پذیر است.

image 42

41 بر 4 بخش پذیر نیست.

image 47

16 بر 4 بخش پذیر است.

image 56

17 بر 4 بخش پذیر نیست.

3- کدام عددهای زیر بر 3 بخش‌پذیرند؟ چرا؟

image 50

15 بر 3 بخش پذیر است.

image 55

11 بر 3 بخش پذیر نیست.

image 48

18 بر 3 بخش پذیر است.

image 57

27 بر 3 بخش پذیر است.

image 59

32 بر 3 بخش پذیر نیست.

image 45

13 بر 3 بخش پذیر نیست.

image 52

24 بر 3 بخش پذیر است.

4- عددهای زیر، الگوی شمارش 5 تا 5 تا را نشان می‌دهند. این الگو را ادامه دهید.

   40 و 35 و 30 و 25 و 20 و 15 و 10 و 5

کدام عددهای الگوی بالا بر 5 بخش پذیرند؟ چرا؟

همه زیرا باقی‌مانده‌ی تقسیم آن‌ها بر 5 برابر صفر است.

5- آیا 49 بر 8 بخش پذیر است؟ چرا؟

خیر. زیرا باقی‌مانده‌ی تقسیم 49 بر 8 صفر نیست.

image 47

6- تقسیم‌ها را انجام دهید و رابطه‌ی تقسیم را برای هر کدام بنویسید.

image 41

1<7
1 +6×7=43

image 53

2<9
2 +6×9=56

image 54

0<6
0 +8×6=48

image 58

4<5
4+ 6×5=34

7- می‌خواهیم طنابی به طول 27 متر را به قطعه‌های 6 متری تقسیم کنیم. چند قطعه طناب 6 متری به دست می‌آید؟

4

چه مقدار از طناب باقی می‌ماند؟

3 متر

جواب تمرین صفحه 63 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 63 ریاضی چهارم

8- برای مسئله‌ی زیر دو راه حل داده شده است. هریک از این دو راه حل را توضیح دهید.
اگر شما یک بسته‌ی سه تایی مداد را 240 تومان بخرید، برای خریدن 12 مداد چند تومان باید بپردازید؟


چون 3 مداد 240 است پس 240 را بر 3 تقسیم کرده و تا قیمت یک مداد به دست آید.

 راه حل اول : 3÷240=80
12×80=960  قیمت یک مداد
 راه حل دوم : 3÷12=4
4×240=960

دانش آموزی برای حلّ مسئله این طور عمل کرده است: 240×12
12 مداد یعنی 4 بسته‌ی 3‌تایی و هر بسته‌ی 3 تایی 240 تومان است.


آیا راه حلّ او درست است؟ چرا؟

خیر زیرا به اشتباه قیمت هر مداد را 240 تومان در نظر گرفته است در صورتی که قیمت هر سه مداد 240 تومان است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. رزیتا

    این ریاضی صفحه ی ۶۳ همش درست است و من همیشه به گوگل نگاه نمیکنم
    فقط این بار بهش نگاه کردم

  2. ناشناس

    خیلی عالی است