در این نوشته با جواب تمرین صفحه 67 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 67 ریاضی چهارم

1- تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

جواب تمرین صفحه 67 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 67 ریاضی چهارم

2- حسن در یک کارگاه سفالگری کار می‌کند. او در یک روز 8 ساعت کار کرده و 32 گلدان ساخته است. در هر ساعت چند گلدان ساخته است؟

8÷32=4

3- یک شیرینی پزی در کرمانشاه در 6 روز 42 جعبه نان برنجی تهیه کرده است. در هر روز چند جعبه نان برنجی تهیه کرده است؟

6÷42=7

4- یک خرّاط روزی 24 میله‌ی نرده خرّاطی می کند. او پس از 3 روز کار چند میله خرّاطی کرده است؟ 72 اگر در هر نرده 8 میله گذاشته شود، با این میله‌ها چند نرده می‌تواند درست کند؟ 9

image 74
image 73

5- می‌خواهیم 6 بسته‌ی 12 تایی مداد را به طور مساوی بین 9 نفر تقسیم کنیم. به هر نفر چند مداد می‌رسد؟

8 تا

تعداد مداد 6×12=72

image 71

6- می‌خواهیم برای 57 دانش آموز در اردوگاه چادر بزنیم.


به چند چادر 6 نفره نیاز داریم؟ 10 چادر
9 چادر پر می‌شود و یک چادر برای 3 نفر باقی‌مانده

image 76

7- مشهدی حسین دور زمین خود را درخت کاشته است. دور زمین او 468 متر است و در هر 4 متر یک درخت کاشته شده است. مشهدی حسین چند درخت کاشته است؟

117

image 75

8- زمینی به مساحت 3576 متر مربّع را بین 3 کشاورز به طور مساوی تقسیم کردند. زمین هر کشاورز چند متر مربّع است؟

1192

image 73

9- یک مسئله بنویسید که پاسخ آن حاصل 23×47 باشد و آن را حل کنید.


طول مستطیلی 47 و عرض آن 23 است.
مساحت این مستطیل چقدر است؟ 1081

image 76

10- یک مسئله بنویسید که پاسخ آن حاصل 437÷9 باشد و آن را حل کنید.


می‌خواهیم 437 مداد را بین 9 نفر تقسیم کنیم. به هر نفر چند مداد می‌رسد؟ 48 و چند مداد باقی می‌ماند؟ 5

image 72