جواب تمرین صفحه ۶۹ ریاضی ششم


haladars دی 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۶۹ ریاضی ششم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 69 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 69 ریاضی ششم

1- شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که نقطه‌ی «م» مرکز تقارن باشد.

جواب تمرین صفحه 69 ریاضی ششم

2- جدول زیر را کامل کنید.

شکل
مرکز تقارنداردداردداردنداردندارد
محلّ برخورد قطرها، مرکز تقارن است.بلهبلیبلهخیرخیر
محور تقارن (خطّ تقارن)دارددارددارددارددارد
تعداد محورهای تقارن22411

3- قرینه‌ی هر شکل نسبت به نقطه‌ی داده شده را رسم کنید.

image 85

4- شکلی رسم کنید که بیش از دو خطّ تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.

image 84

5- شکلی رسم کنید که مرکز تقارن دارد ولی خطّ تقارن ندارد.


متوازی الاضلاع

image 82

6- شکل‌هایی رسم کنید که نقاط داده شده مرکز تقارن آنها باشند.

image 83

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه