جواب تمرین صفحه ۷۲ ریاضی هفتم

جواب تمرین صفحه ۷۲ ریاضی هفتم

دی 10, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 72 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 72 ریاضی هفتم

1- آیا ممکن است مقطع یک کره و یک استوانه هم شکل باشند؟ در چه صورت؟

بله
اگر هر دو را برش افقی بزنیم مقطع هر دو شکل دایره خواهد بود.

آیا ممکن است مقطع یک منشور و یک هرم هم شکل باشند؟

بله
در صورتی که قاعده‌های آن‌ها یکی باشد.

image 258

2- یک استوانه از دید بالا به چه شکلی دیده می‌شود؟ دایره

یک منشور 6 پهلو به چه شکلی دیده می‌شود؟ 6 ضلعی

رأس‌های منشوری با قاعدهٔ ۶ ضلعی منتظم روی دایرهٔ قاعدهٔ استوانه است.این حجم از بالا به چه شکلی دیده می‌شود؟

image 259

3- مشخص کنید هر کدام از حجم‌های زیر، ترکیبی از کدام حجم‌ها هستند؟


منشور 6 پهلو و هرم 6 پهلو

image 265

استوانه و حفره‌ای در داخل آن که به شکل منشور 4 پهلوست

image 266

منشور 4 پهلو و منشور 3 پهلو

image 267

استوانه و مخروط

image 263

منشور 4 پهلو و نیم‌ استوانه

image 261

منشور 4 پهلو و منشور 3 پهلو

image 260

4- حجم مقابل را از 4 جهت نگاه می‌کنیم این حجم از 4 طرف به چه شکلی دیده می‌شود؟

image 262

5- قاعدهٔ منشورهای زیر را رسم کنید (در واقع دید از بالا یا همان مقطع منشور است).

جواب تمرین صفحه 72 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 72 ریاضی هفتم

6- بلورهای (مصوب فرهنگستان Crystal) معدنی به طور طبیعی شکل می‌گیرند، ولی دارای حجم هندسی‌اند. برای نمونه مشخص کنید 3 بلور زیر از چه حجم‌هایی درست شده‌اند؟


هرم 4 پهلو

image 269

منشور 6 پهلو و هرم 6 پهلو

image 268

منشور 4 پهلو و دو هرم 4 پهلو

image 270

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. محمد

    خیلی خوب