جواب تمرین صفحه ۷۳ منطق دهم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه ۷۳ منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه ۷۳ منطق دهم

شکل قیاس های زیر را مشخص کنید:

۱- هر ب الف است.

هیچ ب ج نیست.

∴ بعضی الف ج نیست.

۲- بعضی الف ب است.

هیچ ج ب نیست.

∴ بعضی الف ج نیست.

۳- هر ب الف است.

هر ج ب است.

∴ بعضی الف ج نیست.

۳- بعضی الف ب است.

هیچ ب ج نیست.

∴ بعضی الف ج نیست.

۱- شکل سوم

۲- شکل دوم

۳- شکل چهارم

۴- شکل اول

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه