جواب تمرین صفحه ۷۵ منطق دهم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه ۷۵ منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه ۷۵ منطق دهم

مشخص کنید در کدام یک از استدلال های زیر قانون نتیجهٔ قیاس رعایت نشده است.

الف) هر ب الف است.

هر ج ب است.

∴ بعضی الف ج است.

ب) هیچ الف ب نیست.

هر ب ج است.

∴ هر الف ج است.

ج) بعضی ب الف نیست.

هیچ ب ج نیست.

∴ بعضی الف ج است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه