جواب تمرین صفحه ۷۷ منطق دهم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه ۷۷ منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه ۷۷ منطق دهم

دامنه مصادیق موضوع و محمول قضایای زیر را با علامت مثبت و منفی مشخص کنید:

۱- هیچ نشخوارکننده ای گوشتخوار نیست.

هیچ نشخوارکننده ای + گوشت خوار + نیست.

۲- ارگ بم در اثر زمین لرزه آسیب دیده است.

ارگ بم + در اثر زمین لرزه آسیب دیده – است.

۳- بعضی گیاهان سمی اند.

بعضی گیاهان – سمی –  اند.

۴- بعضی شترها دوکوهانه نیستند.

بعضی شترها – دوکوهانه + نیستند.

۵- هر گیاهی نیازمند شرایط خاصی است.

هر گیاهی + نیازمند شرایط خاصی – است.

۶- سد لتیان بزرگ نیست.

سد لتیان + بزرگ + نیست.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه