جواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی دوم

۱- فاطمه یک نوار کاغذی درست کرده است و با کمک یک بزرگ‌تر هر قسمت نوار را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کرده است. او با خط‌کش خود چند خط بر روی کاغذ کشیده و با این نوار کاغذی آن‌ها را اندازه‌گیری کرده است. با کامل کردن جاهای خالی اندازه‌ی هر خط را مشخّص کنید.

image 197

اندازه‌ی خط ۳ قسمت بزرگ و ۷ قسمت کوچک است.

image 198

اندازه‌ی خط قسمت ۳ بزرگ و ۲ قسمت کوچک است.

image 196

اندازه‌ی خط ۴ قسمت بزرگ و ۳ قسمت کوچک است.

جواب تمرین صفحه 79 ریاضی دوم

اندازه‌ی خط ۵ قسمت بزرگ و ۶ قسمت کوچک است.

۲- چرا اندازه‌گیری‌های فاطمه دقیق‌تر شده است؟ توضیح خود را بنویسید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه