جواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی دوم

جواب تمرین صفحه ۷۹ ریاضی دوم

دی 8, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 79 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 79 ریاضی دوم

1- فاطمه یک نوار کاغذی درست کرده است و با کمک یک بزرگ‌تر هر قسمت نوار را به 10 قسمت مساوی تقسیم کرده است. او با خط‌کش خود چند خط بر روی کاغذ کشیده و با این نوار کاغذی آن‌ها را اندازه‌گیری کرده است. با کامل کردن جاهای خالی اندازه‌ی هر خط را مشخّص کنید.

image 197

اندازه‌ی خط 3 قسمت بزرگ و 7 قسمت کوچک است.

image 198

اندازه‌ی خط قسمت 3 بزرگ و 2 قسمت کوچک است.

image 196

اندازه‌ی خط 4 قسمت بزرگ و 3 قسمت کوچک است.

جواب تمرین صفحه 79 ریاضی دوم

اندازه‌ی خط 5 قسمت بزرگ و 6 قسمت کوچک است.

2- چرا اندازه‌گیری‌های فاطمه دقیق‌تر شده است؟ توضیح خود را بنویسید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه