جواب تمرین صفحه ۸۴ ریاضی دوم

جواب تمرین صفحه ۸۴ ریاضی دوم

بهمن 5, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 84 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 84 ریاضی دوم

1- اندازه‌ی طول این مداد با خط‌کش گرفته شده است.

اندازه‌ی مداد بین 12 و 13 سانتی متر است.

image 152

2- با خط‌کش خود درازا و پهنای کتاب ریاضی را اندازه بگیرید و جمله‌های زیر را کامل کنید.

image 151

درازای کتاب ریاضی بین 26 و 27 سانتی متر است.
پهنای کتاب ریاضی از19 سانتی متر بیشتر و از 20 سانتی متر کمتر است.

3- با یک متر خیّاطی و یا خط‌کش چیزهای مختلف را اندازه‌گیری و جدول زیر را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 84 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه