جواب تمرین صفحه ۸۶ منطق دهم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه ۸۶ منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه ۸۶ منطق دهم

مقدم و تالی قضایای زیر را مشخص کنید:

الف) اگر فردا امتحان داشته باشیم، نمی توانیم امشب به مهمانی برویم.

مقدم : فردا امتحان داشته باشیم.

تالی : نمی توانیم امشب به مهمانی برویم.

ب) با والیبال خداحافظی خواهم کرد؛ در صورتی که در بازی فردا برنده نشویم.

مقدم : در بازی فردا برنده نشوم.

تالی : با والیبال خداحافظی خواهم کرد.

ج) تمرین ها را امشب می نویسم؛ اگر وقت پیدا کنم.

مقدم : اگر وقت پیدا کنم.

تالی : تمرین ها را امشب می نویسم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه