جواب تمرین صفحه ۸۷ ریاضی دوم


haladars بهمن 5, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۸۷ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 87 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 87 ریاضی دوم

1- زیر هر شکل 2 عدد نوشته شده است. حدس بزنید اندازه‌ی طول هر شکل به کدام یک نزدیک‌تر است؟

image 161

2- اندازه‌ی خط‌های زیر را حدس بزنید و کنار آن بنویسید.

جواب تمرین صفحه 87 ریاضی دوم

3- اندازه‌ی قدّ خود و چند نفر از اعضای خانواده را با یک متر خیّاطی بگیرید و کنار نام هر کدام بنویسید.

قدّ خودم: ….. سانتی متر
قدّ …… : …… سانتی متر
قدّ ….. : …… سانتی‌متر
قدّ ….. : …… سانتی متر

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه