در این نوشته با جواب تمرین صفحه 87 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 87 ریاضی سوم

1- نام هر شکل را بنویسید و محیط آن را به کمک ضرب پیدا کنید.


– شکل سمت چپ چند قطر دارد؟ 5

جواب تمرین صفحه 87 ریاضی سوم

2- طول خط‌های شکسته را پیدا کنید.


– در کدام شکل محیط را به دست آورده‌اید؟ چرا؟ شکل سمت راست ردیف اول. چون دور تا دور شکل را حساب کردیم

image 69

3- یک مزرعه‌ی مستطیل شکل 24 متر طول (درازا) و 10 متر عرض (پهنا) دارد. اگر بخواهیم دور این مزرعه را نرده بکشیم، به چند متر نرده نیاز داریم؟

جواب تمرین صفحه 87 ریاضی سوم

محیط: 68=24+10+24+10

تقریب بزن

می‌خواهیم طول یک خطّ خمیده را پیدا کنیم. برای این کار، ابتدا چند نقطه را روی این خط انتخاب می‌کنیم. سپس آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم. بعد هم طول پاره خط‌ها را اندازه می‌گیریم و با هم جمع می‌کنیم.


آیا مجموع طول پاره خط‌ها به طور تقریبی با طول خطّ خمیده برابر است؟ بله


چگونه می‌توانیم دقّت این اندازه‌گیری را بالا ببریم؟ با زیاد کردن تعداد نقطه‌ها و کوچک کردن طول پاره خط‌ها

برچسب شده در: