جواب تمرین صفحه ۸۹ منطق دهم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه ۸۹ منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه ۸۹ منطق دهم

اقسام قضایای منفصل زیر را مشخص کنید:

الف) یا گروه خونی او ممکن است AB باشد یا O مثبت.  

غیر قابل جمع در صدق. زیرا نمی شود همزمان دارای هر دو گروه خونی باشد. ولی می تواند هیچ کدام از این دو گروه خونی را نداشته باشد و مثلا گروه خونی وی B+ باشد.

ب) یا این طرح سرانجام در مجلس تصویب می شود یا رد خواهد شد.

حقیقیه (فرض شده است که طرح نمی تواند مسکوت بماند).

ج) در این اتاق فقط ناصر و پرویز حضور داشتند؛ پس این گلدان را «یا ناصر شکسته است یا پرویز».  

غیر قابل جمع در کذب. زیرا نمی شود هیچ کدام گلدان را نشکسته باشند. اما ممکن است هر دو در شکستن آن دخیل بوده باشند.

د) یا برای استخدام، کارت پایان خدمت خود را ارائه کنید یا کارت معافیت دائم.

حقیقیه (فرض شده است که کارت معافیت دائم دارد، سربازی نرفته است و کارت پایان خدمت نگرفته است. بنابراین هیچ کس همزمان هر دو کارت را ندارد. حال برای استخدام باید یکی از این دو کارت ارائه شود. چون نمی شود که هر دو ارائه شود و نمی شود که هر دو ارائه نشوند، پس رابطه حقیقیه است).

هـ) یا فردا سه شنبه است یا چهارشنبه .

غیر قابل جمع در صدق. زیرا فردا نمی شود هم سه شنبه باشد و هم چهارشنبه. ولی می تواند هیچ کدام نباشد و مثلا جمعه باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

4 از 2 رای

+ارسال دیدگاه