در این نوشته با جواب تمرین صفحه 93 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 93 ریاضی سوم

1- مساحت شکل‌های زیر را مانند نمونه پیدا کنید.

image 90

2- مساحت مستطیلی 48 سانتی‌متر مربّع است.اگر یک ضلع آن 6 سانتی‌متر باشد،ضلع دیگرش چند سانتی‌متر است؟

8=6÷48

3- مساحت مستطیل‌ها را پیدا کنید؛ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

image 91

اگر یک شکل را جابه‌جا کنیم یا بچرخانیم مساحت آن تغییری نمی‌کند.

4- مساحت شکل‌های زیر را پیدا کنید. (خط چین‌ها برای راهنمایی شما رسم شده‌اند.)

جواب تمرین صفحه 93 ریاضی سوم

برچسب شده در: