در این نوشته با جواب تمرین صفحه 94 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 94 ریاضی دوم

1- عددها را با هم مقایسه کنید و در دایره علامت مناسب (>=<) بگذارید.

جواب تمرین صفحه 94 ریاضی دوم

2- ابتدا جمع و تفریق‌ها را انجام دهید و حاصل را کنار هر کدام بنویسید، سپس جواب‌ها را مقایسه کنید.

image 42

3- حاصل کدام عبارت بیشتر است؟ لازم نیست حاصل عبارت را به دست آورید، مانند نمونه، قسمت‌های مساوی را از دو طرف حذف کنید.

image 43

برچسب شده در: