جواب تمرین صفحه ۹۴ ریاضی دوم


haladars بهمن 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۹۴ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 94 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 94 ریاضی دوم

1- عددها را با هم مقایسه کنید و در دایره علامت مناسب (>=<) بگذارید.

جواب تمرین صفحه 94 ریاضی دوم

2- ابتدا جمع و تفریق‌ها را انجام دهید و حاصل را کنار هر کدام بنویسید، سپس جواب‌ها را مقایسه کنید.

image 42

3- حاصل کدام عبارت بیشتر است؟ لازم نیست حاصل عبارت را به دست آورید، مانند نمونه، قسمت‌های مساوی را از دو طرف حذف کنید.

image 43

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه