جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی دوم


haladars بهمن 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۹۷ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 97 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 97 ریاضی دوم

1- با سرعت بیشتری جواب جمع و تفریق‌های زیر را پیدا کنید.

630=430+200
820=520+300
220=620−400
530=730−200
670=170+500
380=980−600

2- قدّ سعید 136 سانتی‌متر است. قدّ خواهرش 10 سانتی‌متر از او بلندتر است. قدّ خواهرش چند سانتی‌متر است؟

146=136+10

3- حمیده در مرحله‌ی اوّل یک مسابقه 210 امتیاز گرفت. در مرحله‌ی دوم 340 امتیاز گرفت، حالا او چند امتیاز دارد؟

 550=210+340


در مرحله‌ی سوم 50 امتیاز از او کم شد. حمیده چند امتیاز دارد؟

 500=550−50

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه