جواب تکمیل گزاره ها صفحه 4 فلسفه دوازدهم


haladars شهریور 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تکمیل گزاره ها صفحه 4 فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب تکمیل گزاره ها صفحه 4 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تکمیل گزاره ها صفحه 4 فلسفه دوازدهم

1- در اطراف ما اشیای فراوانی وجود دارند که هم «چیستی» آنها را می شناسیم و هم از «هستی»شان خبر داریم؛ مانند:

1- درخت، آب، انسان و …

2- برخی امور وجود دارند که از «هستی»شان خبر داریم اما «چیستیِ» آن ها هنوز چندان برای ما روشن نیست؛ مانند:

2- جاذبه، انرژی، روح و نور.

3- «چیستی»های فراوانی را هم می توانیم در ذهن خود حاضر کنیم؛ در حالی که می دانیم این امور، حداقل تاکنون در خارج موجود نشده اند؛ مانند:

3-غول، دیو، سیمرغ.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه