در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 114 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 114 علوم نهم

درباره تفاوت سیاره و ستاره اطلاعاتی را جمع آوری کنید و در کلاس ارائه نمایید.

سیاره: از خود نور ندارد-

حرکت انتقالی بیشتر و مشخص تری دارد

– برخی از گاز و غبار و برخی از سنگ و فلز اند

– کوچکتر از ستاره اند

– دمای پایین تری دارند.

ستاره: از جنس گاز و پلاسمای داغ

– معمولاً بزرگتر از سیاره

– از خودش نور تولید می کند (واکنش هسته ای دارد).

برچسب شده در: