در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 119 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 119 علوم نهم

با مراجعه به منابع معتبر علمی درباره مشکلات فضانوردان در فضا و اقدامات علمی که برای رفع آنها انجام شده، اطلاعاتی جمع آوری کنید و در کلاس ارائه کنید.

مربوط به دانش آموزان است، اما مشکلاتی همچون غذا، خوابیدن، فشار به پوست و استخوانها، راه رفتن و … موجود می باشد. برای رفع آن استفاده از غذا بصورت پمپی (برای جبران فشار و جاذبه) – استفاده از لباس مخصوص برای حفظ فشار بدن و جلوگیری از خونریزی – تولید اکسیژن از ادرار برای تولید اکسیژن مورد نیاز انجام گرفته است.

برچسب شده در: