در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 154 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 154 علوم نهم

ماهی های خاویاری دریای خزر، مرغوب ترین خاویار جهان را تولید می کنند. درباره انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیه آن اطلاعاتی را جمع آوری و به کلاس گزارش دهید.

ماهیان خاویاری به 6 گروه تقسیم می شوند:

1) تاس ماهی ایرانی – 2) فیل ماهی (بلوگا) – 3) ازون برون – 4) تاس ماهی روسی – 5) تاس ماهی برهنه (شیپ) – 6) استرلیاد

روش های استخراج خاویار: پاره کردن شکم – سزارین – شکافتن تخمدان

برچسب شده در: