در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 156 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 156 علوم نهم

درباره سم مارهای سمی و استفاده های آن، اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را به صورت پاورپوینت در کلاس، ارائه کنید.

سم مارها دو نوع است:

1) هموتوکسین (زهر مختل کننده جریان خون) که روی سلول های خونی و رگ ها اثر می کند و آنها را تجزیه می کند و مهمترین نشانۀ آن عدم انعقاد خون است.

2) نوروتوکسین (زهر مختل کننده جریان عصبی) که روی اعصاب کنترل کنندۀ دستگاه ها به ویژه قلب، تنفس و سیستم عضلانی اثر می کند و آنها را فلج می کند. از سم مارهای سمی در تولید انواع داروها استفاده می شود.

برچسب شده در: