در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 157 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 157 علوم نهم

با مراجعه به منابع معتبر، در مورد اهمیت و چگونگی انجام دو گزاره زیر، اطلاعاتی را جمع آوری کنید و در کلاس ارائه نمایید.

الف) آفتاب پرست در محیط های مختلف، رنگ خود را تغییر می دهد.

آفتاب پرست ها با تغییر رنگ محیط رنگ خود را تغییر می دهند که به دلیل یک واکنش عصبی بوده و نشانۀ وارد شدن استرس به آنها است نه بدلیل استتار – این موجودات دارای رنگدانه ای بنام کروماتوفور هستند که زیر پوست قرار دارد (در سه لایه( به ترتیب از بالا به پایین: زرد و قرمز – آبی – سیاه

ب) مارمولک ها، گاهی دم خود را قطع می کنند.

به این کار مارمولک ها اتوتومی (خود بُری) می گویند که هنگام احساس خطر و تماس یک موجود با دم مارمولک این کار صورت می گیرد – این کار با انقباض ماهیچۀ دم انجام می شود و فقط یک بار در طول عمر هر مارمولک رخ می دهد – پس از جدا شدن دم تا مدتی به دلیل وجود پیام های عصبی دم تکان می خورد که توجه صیاد را به خود جلب می کند و باعث فرار مارمولک می شود.

برچسب شده در: