در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 24 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 24 علوم پنجم

در ساعت‌سازی و طلافروشی‌ها از عدسی استفاده می‌کنند. در این باره اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

در ساعت سازی‌ها برای تعمیر ساعت، باید اجزای آن را به طور کامل مشاهده کنند تا بتوانند آن را با دقّت برسی کرده و تعمیر نمایند. آن‌ها برای دیدن اجزای ریز نیاز به عدسی دارند تا آن‌ها را بزرگ‌تر از اندازه‌ٔ واقعی‌شان ببینند. همچنین طلا فروشی‌ها برای دیدن اعداد ریزی که روی طلا حک می‌شود نیاز به عدسی دارند. آن‌ها با استفاده از عدسی این اعداد را که با چشم به راحتی نمی‌توان دید بزرگ‌تر از اندازه‌ٔ واقعی‌شان می‌بینند و تقلّبی بودن یا نبود طلا را به آسانی تشخیص می‌دهند.

برچسب شده در: