در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 34 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 34 علوم پنجم

در گروه خود درباره ی کاربردهای دیگر فسیل ها اطّلاعات جمع آوری کنید و آن را به صورت تصویری گزارش دهید.

از فسیل ها می توان استفاده های زیادی کرد که در زیر به صورت خلاصه تعدادی را بیان می کنیم :

1. بعضی فسیل ها مانند زغال سنگ و نفت را می سوزانیم تا از انرژی آن ها استفاده کنیم به این مواد  سوخت های فسیلی می گویند. گاهی نیز  این مواد  در ساخت مواد دیگر به کار می روند.

2. از بعضی فسیل ها در تعیین محل مواد معدنی استفاده می شود.

3. بعضی فسیل ها برای تشخیص آب و هوای گذشته کاربرد دارند.

4. به کمک فسیل ها اطلاعات زیادی در مورد خشکی ها، بیابان ها، جنگلها و دریاها واینکه آب آن ها  شیرین یا شور بوده یا عمق آن ها کم یا زیاد بوده می توان بدست آورد.

5. با بررسی فسیل ها می توان فهمید که کدام جانداران قدیمی تر هستند و کدام یک دیر تر بوجود  آمده اند. همچنین جدولی بدست می اید که با کمک آن می شود سن لایه های رسوبی مختلف را حدس  زد و یا محاسبه کرد.

برچسب شده در: