در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 38 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 38 علوم ششم

در مورد آتش‌فشان‌هایی که در سال‌های اخیر فعال بوده‌اند و همچنین کاربرد سنگ‌‌های آتش‌فشانی مانند پوکه‌ٔ معدنی و سنگ‌‌پا، اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 38 علوم ششم
جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 38 علوم ششم

پوکه ی معدنی ← به عنوان عایق استفاده می شود و همچنین چون سبک است

در ساختمان سازی کاربرد دارد.

سنگ پا ← در حفظ بهداشت از آن استفاده می شود.

درباره ی آتش فشان ها اطّلاعات جمع آوری و جدول زیر را تکمیل کنید.

image 199

همچنین ببینید: جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 36 علوم ششم

برچسب شده در: