در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 46 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 46 علوم چهارم

به اطراف خود توجه کنید؛ چه وسایلی می بینید که در تابستان از ورود گرما به خانه ی شما و در زمستان از خروج گرما از خانه ی شما جلوگیری می کنند؟ گزارش خود را در کلاس بخوانید.

درزگیر‌های در و پنجره، استفاده از پنجره‌هایی با جنس عایق (دو جداره) به جای پنجره‌های آهنی یا آلومینومی، بستن دریچه دودکش‌ها، بستن دریچه کانال کولر در زمستان

برچسب شده در: