در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 56 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 56 علوم چهارم

در گروه خود درباره ی چگونگی تهیه ی خشت و آجر و استحکام خانه های خشتی و آجری اطلاعات جمع آوری کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

خانه‌های خشتی به دلیل اینکه خشت (گل) آن خشک شده است اما در اثر گرما پخته نشده و شکننده می‌باشد استحکام کمتری دارد.

خانه‌هایی که با آجر ساخته شده‌اند به دلیل آنکه آجر بعد از خشک شدن در کوره‌های داغ پخته شده شکنندگی کمتری دارد و مقاومت بیشتری دارد.

برچسب شده در: