در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 74 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 74 علوم ششم

در مورد استفاده و نقش میکروسکوپ‌ها در دنیای امروز، اطلّاعات جمع‌آوری و در مورد آنها در کلاس گفت‌وگو کنید.

اختراع میکروسکوپ تحول بزرگی در علم زیست شناسی به وجود آورد. با به کارگیری این ابزار قوی، بشر توانست ذراتی را که با چشم دیده نمی‌شوند، مشاهده کند. یک سلول جانوری را درنظر بگیرید که قطر متوسط آن بین 10 تا 20 میکرون است، این سلول 50 بار کوچک‌تر از ریزترین جسم قابل دیدن با چشم غیر مسلح است.

بنابراین تنها با اختراع میکروسکوپ نوری بود که آدمی توانست سلول را ببیند. بعد از گذشت چند قرن، میکرسکوپ هنوز نقش مهمی در پژوهش‌های زیستی ایفا می‌کند و درسال‌های اخیر تحولات در بهبود کیفیت آن صورت گرفته است.

یکی از عمده‌ترین پیشرفت‌ها در ساخت میکرسکوپ، اختراع نوع الکترونی آن در دهه‌ٔ 1940 میلادی بود که امکان مشاهده ذرات و اندامک‌های درون سلولی را بهتر از گذشته فراهم کرد. امروز میکرسکوپ نه تنها جهت برسی شکل و ساختار نمونه‌های زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه در تعیین ارتباط بین ساختارهای تشکیل دهنده‌ٔ سلول و فعالیت‌های گوناگون آن‌ها نیز نقش به سزایی ایفا می‌کند.

همچنین در علم فیزیک برای مشاهده‌ٔ ساختار درونی مولکول‌ها، در شیمی برای مشاهده و برسی ترکیبات شیمیایی و پیوندهای اتمی مولکولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برچسب شده در: