در این نوشته با جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 94 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 94 علوم سوم

ماهی ها چه غذاهایی می خورند؟

ماهی‌ها بر اساس رژیم غذایی به سه دسته تقسیم می‌شوند: گوشت‌خوار، گیاه‌خوار و همه‌چیزخوار. ماهی‌های گوشت‌خوار معمولاً حشرات، کرم‌ها، میگو، سایر ماهی‌ها و حتی پستانداران را مصرف می‌کنند.

ماهی‌های گیاه‌خوار جلبک، سبزیجات و میوه را ترجیح می‌دهند. ماهی‌های همه‌چیزخوار هر دو نوع غذای گفته شده را به همراه پسماند، اسفنج و لجن خوردن.

جواب خلاصه تر:ماهی های بزرگ از ماهی های کوچک تغذیه می کنند و ماهی های کوچک از گیاهان و موجودات آبزی غذای خود را فراهم می کنند.

برچسب شده در: