در این نوشته با جواب جمع اوری اطلاعات صفحه 145 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب جمع اوری اطلاعات صفحه 145 علوم نهم

بیشتر کرم های انگلی از طریق آب و غذا وارد بدن ما می شوند. برای جلوگیری از ورود آنها چه نکات بهداشتی را باید رعایت کرد؟ در این باره از منابع معتبر اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

بر عهده دانش آموز، اما پاسخ های مانند: استفاده از آب تصفیه شده یا جوشیده شده – شستن میوه و سبزی با سبزی شور و … قابل قبول است.

برچسب شده در: