در این نوشته با جواب حاشیه کتاب صفحه 78 شیمی دهم همراه شما هستیم.

قرار دادن بادکنک های پر شده از هوا، درون نیتروژن مایع سبب می شود که حجم آنها به شدت کاهش یابد؛ چرا؟

چون نیتروژن مایع از هوای درون بادکنک دما می گیرد بنابراین باعث می شود که جنب و جوش مولکول های هوا درون بادکنک کم شده و دما و حجم آن کم می شود.

برچسب شده در: