در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 44 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 44 ریاضی سوم

1- زمین کشاورزی مستطیل شکلی را به 6 قسمت مساوی تقسیم کرده‌اند. در 2 قسمت آن سبزی خوردن، در یک قسمت کاهو و در 2 قسمت دیگر آن گوجه فرنگی کاشته‌اند.
– چه مقدار از این زمین باقی مانده است؟ یک قسمت
1 قسمت از 6 قسمت مساوی باقی مانده است.

image 208

2- یک قطعه زمین کشاورزی را نصف کردند. در نیمی از آن هویج کاشتند. نیم دیگرش را نیز به 3 قسمت مساوی تقسیم کردند. در یک قسمت از آن پیاز کاشتند. شکل و جای خالی را کامل کنید.
1 قسمت از 6 قسمت مساوی را پیاز کاشتند.

image 210

3- مریم طول اتاق را با قدم‌های مساوی اندازه گرفت؛ 7 قدم شد. برادرش مجید طول همان اتاق را با قدم‌های مساوی اندازه گرفت؛ 6 قدم شد. اندازه‌ی قدم‌های چه کسی بزرگ‌تر است؟ با رسم شکل برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

image 209

برچسب شده در: