جواب حل مسئله صفحه ۶۲ ریاضی سوم

در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه ۶۲ ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه ۶۲ ریاضی سوم

۱- بعد از ۹۹۹ چه عددی است؟ ۱۰۰۰
این مسئله را به صورت زیر می‌نویسیم:

۹۹۹+۱=۱۰۰

پاسخ را حدس بزنید و در مربّع بنویسید.

حالا برای مسئله‌های زیر یک تساوی بنویسید و به جای سؤال (خواسته‌ی مسئله) مربّع بگذارید.

چه عددی اگر با ۹۹۹ جمع شود، حاصل ۱۰۰۰ می‌شود؟ ۱

از ۱۰۰۰ چند واحد بر داریم تا ۹۹۰ به دست آید؟ ۱۰

۱۰۰۰−۱۰=۹۹۰۱۰۰۰−۱۰=۹۹۰

۲- عددی را با ۱۰۰۰ جمع کردیم؛ حاصل ۱۱۰۰ شد. این عدد را به دست آورید. ۱۰۰

۱۰۰+۱۰۰۰=۱۱۰۰→۱۱۰۰−۱۰۰۰=۱۰۰

۳- عددی را به ۵ اضافه می‌کنیم. از حاصل، ۵ تا کم می‌کنیم. چه عددی به دست می‌آید؟ چرا؟ خود آن عدد. چون اول پنج تا زیاد می‌کنیم و سپس پنج تا کم می‌کنیم. پس مثل این است که چیزی اضافه نکردیم و عدد تغییر نمی‌کند.

با چند مثال، مسئله‌ی بالا را بررسی کنید. (برای مثال عدد ۱۰ را در نظر بگیرید.)

۱۰+۵=۱۵→۱۵−۵=۱۰
۷+۵=۱۲→۱۲−۵=۷
۲۰+۵=۲۵→۲۵−۵=۲۰

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه