در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 62 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 62 ریاضی سوم

1- بعد از 999 چه عددی است؟ 1000
این مسئله را به صورت زیر می‌نویسیم:

999+1=100

پاسخ را حدس بزنید و در مربّع بنویسید.

حالا برای مسئله‌های زیر یک تساوی بنویسید و به جای سؤال (خواسته‌ی مسئله) مربّع بگذارید.

چه عددی اگر با 999 جمع شود، حاصل 1000 می‌شود؟ 1

از 1000 چند واحد بر داریم تا 990 به دست آید؟ 10

1000−10=9901000−10=990

2- عددی را با 1000 جمع کردیم؛ حاصل 1100 شد. این عدد را به دست آورید. 100

100+1000=1100→1100−1000=100

3- عددی را به 5 اضافه می‌کنیم. از حاصل، 5 تا کم می‌کنیم. چه عددی به دست می‌آید؟ چرا؟ خود آن عدد. چون اول پنج تا زیاد می‌کنیم و سپس پنج تا کم می‌کنیم. پس مثل این است که چیزی اضافه نکردیم و عدد تغییر نمی‌کند.

با چند مثال، مسئله‌ی بالا را بررسی کنید. (برای مثال عدد 10 را در نظر بگیرید.)

10+5=15→15−5=10
7+5=12→12−5=7
20+5=25→25−5=20

برچسب شده در: