جواب حل مسئله صفحه ۸ ریاضی دوم


haladars مهر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب حل مسئله صفحه ۸ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی دوم

1- علی 23 تا کتاب دارد. 12 تا از آن‌ها کتاب داستان و بقیّه کتاب علمی است. علی چند کتاب علمی دارد؟ (در این جا به جای کتاب از مربّع استفاده کرده‌ایم.)
علی 11 کتاب علمی دارد.

image 130

2- زهرا 37 عکس دارد. 23 تا از عکس‌ها رنگی و بقیّه سیاه و سفید هستند. زهرا چند عکس سیاه و سفید دارد؟
زهرا 14 عکس سیاه و سفید دارد. 

image 131

3- شکل زیر چه عددی را نشان می‌دهد؟ 13
با رسم شکل پنجمین عدد بعد از آن را بنویسید. 18

image 132

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه