آپدیت

جواب صفحه ۸ و ۹ ریاضی سوم

در این نوشته باجواب صفحه ۸ و ۹ ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه ۸ ریاضی سوم

۱ـ الگوهای زیر را ادامه دهید. توضیح دهید که بین عددها و شکل ها چه رابطه ای وجود دارد.

جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم
جواب حل مسئله صفحه ۸ ریاضی سوم

۲ـ خانه ی مریم در یک ساختمان ۱۰ طبقه است. هر طبقه ی آن ساختمان ۴ واحد دارد.

۲ طبقه ی آن چند واحد دارد؟ ۸ واحد

۳ طبقه ی آن چند واحد دارد؟ ۱۲ واحد

۷ طبقه ی آن چند واحد دارد؟ ۲۸ واحد

جواب حل مسئله صفحه 8 ریاضی سوم
جواب حل مسئله صفحه ۸ ریاضی سوم

حمید برای پاسخ دادن به سؤال های بالا شکل های زیر را کشیده است. بین تعداد واحدها و شکل های زیر چه رابطه ای وجود دارد؟ توضیح دهید.

image

 با توجه به شکل می توان فهمید با افزایش هر طبقه ۴ واحد به واحد های قبلی اضافه می شود.

جواب الگویابی صفحه ۹ ریاضی سوم

۳- مغازه داری هر عدد شکلات را ۴۵۰ ریال می‌خرد و ۵۰۰ ریال می‌فروشد.

با کامل کردن جدول، سود فروش هر عدد شکلات را حساب کنید.

۹۸۷۶۵۴۳۲۱تعداد شکلات‌ها
۴۵۰۴۰۰۳۵۰۳۰۰۲۵۰۲۰۰۱۵۰۱۰۰۵۰سود شکلات‌ها

حالا به سؤال های زیر پاسخ دهید.

– اگر این مغازه‌دار ۴ عدد شکلات بفروشد، چقدر سود می‌کند؟

 ۲۰۰ ریال

– چند عدد شکلات باید بفروشد تا ۳۰۰ ریال سود کند؟ 

۶ عدد شکلات

– چند عدد شکلات باید بفروشد تا با سود آن‌ها بتواند یک عدد شکلات بخرد؟

 ۹ عدد باید بفروشد.

۴ــ یک ساختمان ۵ طبقه ساخته شده است. بالاترین طبقه ی آن ٢ واحد دارد اما هر یک طبقه که پایین میرویم، ٢ واحد به تعداد واحدها اضافه میشود.

ــ چه الگویی بین تعداد واحدها در طبقه های این ساختمان وجود دارد؟

با کاهش هر طبقه، ۶ اتاق خواب به تعداد اتاق‌های خواب اضافه می‌شود. (الگوی شمارش ۶ تا ۶ تا)

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه