جواب حل مسئله صفحه ۸۰ ریاضی سوم


haladars دی 11, 1401 دقیقه مطالعه
جواب حل مسئله صفحه ۸۰ ریاضی سوم

در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 80 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 80 ریاضی سوم

1- رضا 4 بسته‌ی 6 تایی شکلات قهوه‌ای و 3 بسته ی 4تایی شکلات شیری دارد. رضا چند شکلات دارد؟


1- تعداد شکلات‌های قهوه‌ای را پیدا کنید. 4×6=24
2- تعداد شکلات‌های شیری را پیدا کنید. 3×4=12
3- تعداد شکلات‌های رضا را پیدا کنید. 24+12=36

جواب حل مسئله صفحه 80 ریاضی سوم
جواب حل مسئله صفحه 80 ریاضی سوم

2- سپیده 2 دسته گل رز قرمز خرید که هر دسته‌ی آن 3 شاخه گل داشت. او 3 دسته گل رز سفید هم خرید که در هر دسته‌ی آن 4 شاخه گل بود. سپیده چند شاخه گل خریده است؟

مانند مسئله‌ی بالا، ابتدا مسئله‌های کوچک (زیرمسئله‌ها) را در ذهن خود در نظر بگیرید.

1- سپیده چند شاخه گل رز قرمز دارد؟ 2×3=6
2- سپیده چند شاخه گل رز سفید دارد؟ 3×4=12
3- سپیده چند شاخه گل رز دارد؟ 6+12=18

3- حسن 15 عکس ماشین دارد. برادرش 5 عکس ماشین کمتر از او دارد. این دو برادر روی هم چند عکس ماشین دارند؟

1- برادر حسن چند عکس دارد؟ 5−15=10
2- حسن و برادرش روی هم چند عکس دارند؟ 15+10=25

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه