جواب حل مسئله صفحه ۸۰ ریاضی سوم

در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه ۸۰ ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه ۸۰ ریاضی سوم

۱- رضا ۴ بسته‌ی ۶ تایی شکلات قهوه‌ای و ۳ بسته ی ۴تایی شکلات شیری دارد. رضا چند شکلات دارد؟


۱- تعداد شکلات‌های قهوه‌ای را پیدا کنید. ۴×۶=۲۴
۲- تعداد شکلات‌های شیری را پیدا کنید. ۳×۴=۱۲
۳- تعداد شکلات‌های رضا را پیدا کنید. ۲۴+۱۲=۳۶

جواب حل مسئله صفحه 80 ریاضی سوم
جواب حل مسئله صفحه ۸۰ ریاضی سوم

۲- سپیده ۲ دسته گل رز قرمز خرید که هر دسته‌ی آن ۳ شاخه گل داشت. او ۳ دسته گل رز سفید هم خرید که در هر دسته‌ی آن ۴ شاخه گل بود. سپیده چند شاخه گل خریده است؟

مانند مسئله‌ی بالا، ابتدا مسئله‌های کوچک (زیرمسئله‌ها) را در ذهن خود در نظر بگیرید.

۱- سپیده چند شاخه گل رز قرمز دارد؟ 2×۳=۶
۲- سپیده چند شاخه گل رز سفید دارد؟ 3×۴=۱۲
۳- سپیده چند شاخه گل رز دارد؟ 6+12=18

۳- حسن ۱۵ عکس ماشین دارد. برادرش ۵ عکس ماشین کمتر از او دارد. این دو برادر روی هم چند عکس ماشین دارند؟

۱- برادر حسن چند عکس دارد؟ ۵−۱۵=۱۰
۲- حسن و برادرش روی هم چند عکس دارند؟ ۱۵+۱۰=۲۵

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه