در این نوشته با جواب حل مسئله صفحه 98 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب حل مسئله صفحه 98 ریاضی چهارم

1- عددی بنویسید که از 5 بیشتر و از 6 کمتر باشد.


راه حلّ تعدادی از دانش‌آموزان را برای پیدا کردن عددهای بین 5 و 6 در زیر می‌بینید. توضیح دهید هر کدام چگونه پاسخ خود را نوشته است. راه حلّ این دانش‌آموزان را با هم مقایسه کنید.

– آیا آمنه می‌توانست پاسخ‌های دیگری هم داشته باشد؟

بله

– با توجّه به شکلی که آزاده کشیده است، عدد دیگری بنویسید که بین 5 و 6 باشد.

image 105

– لاله چند پاسخ دیگر می‌تواند داشته باشد؟

بی شمار!

– اگر فاصله‌ی 5 و 6 را به 20 قسمت مساوی تقسیم کنیم، چند عدد دیگر پیدا می‌شود؟

19 تا

– چند نمونه از عددهای بین 5 و 6 را بنویسید.

image 104

– به نظر شما، چند عدد می‌توان نوشت که بین دو عدد 5 و 6 باشد؟ دلیل خود را توضیح دهید.


بی‌شمار چون می‌توانیم بین 5 و 6 را هر بار به چند قسمت مثلا 2 قسمت، 3 قسمت، 4 قسمت و … تقسیم کرد و تعدادی کسر بین آنها نوشت.


– بین دو عدد 2 و 3 چند عدد می‌توان پیدا کرد؟ چرا؟


بی‌شمار عدد می‌توان نوشت زیرا فاصله‌ی بین دو عدد 2 و 3  را می‌توان بی‌شمار قسمت مساوی تقسیم کرد.


– کدام یک از عددهای زیر بین 1 و 2 است؟

جواب حل مسئله صفحه 98 ریاضی چهارم

1- عدد خواسته شده بین کدام دو عدد قرار دارد؟

بین 2 و 3


به کدام یک نزدیک‌تر است؟

2
مهران برای حل کردن این مسئله، یک محور کشید.

image 108

شهرام با یک شکل، مسئله را حل کرد.

image 107

الف) با توجّه به شکل‌های آنها پاسخ سؤال بالا را بنویسید.

image 109
جواب حل مسئله صفحه 98 ریاضی چهارم

3- پنج قطعه سرود روی یک لوح فشرده ذخیره شده‌اند. زمان هر سرود به صورت زیر است:

جواب حل مسئله صفحه 98 ریاضی چهارم
جواب حل مسئله صفحه 98 ریاضی چهارم