در این نوشته با جواب خارج از کلاس صفحه 101 علوم دوم همراه شما هستیم.

با مراجعه به یک نانوایی در مورد دو روش تهیه ی خمیر از آرد اطّلاعات بیشتری کسب کنید و به کلاس گزارش دهید.

در روش های قدیمی یا همان سنتی به وسیله نیروی خود انسان یعنی با دست آرد را به خمیر تبدیل می کردند ولی امروزه یعنی به روش صنعتی، انسان ها ها به کمک نیروی برق آرد را به خمیر تبدیل می کنند. البته به گفته پزشکان نان هایی که به روش سنتی پخته می شوند برای سلامتی روده مفید می باشد.

برچسب شده در: