جواب خارج از کلاس صفحه ۵۱ علوم دوم


haladars مهر 30, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خارج از کلاس صفحه ۵۱ علوم دوم

در این نوشته با جواب خارج از کلاس صفحه 51 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب خارج از کلاس صفحه 51 علوم دوم

درباره‌ی انتقال پیام در زمان‌های گذشته تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

در زمان های قدیم از طریق زیر پیام منتقل می کردند :

انتقال پیام از طریق دود و آتش

انتقال پیام از طریق اشخاص تیزپا و دونده

انتقال پیام از طریق چابک سواران (چاپارها)

انتقال پیام از طریق پرندگان

انتشار پیام از طریق طبل و جارچی ها

استفاده از نامه و پست کردن نامه

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه