جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ فارسی ششم

در این نوشته با جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ فارسی ششم

۱ در مصراع «به گیتی به از راستی پیشه نیست» خوانش دو واژه «به» چگونه است؟

به گیتی به معنی به آسمان است و «به از راستی» به معنای بهتر از راستی است بنابراین «به» اول به صورت «بِ» و «به» دوم بصورت «بِه» خوانده می شود.

۲ بیت «گشاده ست بر ما در راستی           چه کوبیم خیره در کاستی» به چه مفهومی اشاره دارد؟

معنی: درِ راست گویی  و درست کاری به روی ما باز است؛ چرا با لج بازی به سمت دروغ و بدکاری برویم. به این مفهوم اشاره دارد که چرا وقتی می توانیم راستگو و درستکار باشیم سمت دروغ و نیرنگ می رویم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه