جواب خودارزیابی صفحه 5 فلسفه یازدهم


haladars شهریور 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خودارزیابی صفحه 5 فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب خودارزیابی صفحه 5 فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودارزیابی صفحه 5 فلسفه یازدهم

ملاصدرا، فیلسوف بزرگ قرن دهم و یازدهم هجری، می گوید مردم بر دو دسته اند: «واقف»(ایستاده) و «سائر»(رونده). «واقف» کسی است که به همین دانش ظاهری دل خوش کرده و متوقف شده و دروازۀ جهان بزرگ و برتر به رویش گشوده نشده است. او فقط از شنیده ها بهره می برد و کارش تقلید از  دیگران است. اما «سائر» اهل حرکت و پویایی است و به شنیده ها بسنده نمی کند. او در تلاش است که از تنگنای ظواهر و محسوسات عبور کند و به جهان وسیع معقولات راه یابد. او همواره در تکاپوست.
اقبال، شاعر پارسی گوی معاصر پاکستان، می گوید:
ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم             هیچ نه معلوم شد، آه، که من کیستم
موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت           هستم اگر می روم، گر نروم نیستم

در این دو بیان فیلسوفانه و شاعرانه تأمل کنید و بگویید:

1) چه شباهت هایی میان این دو بیان وجود دارد؟

در هر دو بیان، رسیدن به حقیقت و پاسخ صحیح به سؤالات مطرح شده برای انسان را تحرک و پویایی و تلاش خردمندانه خود انسان و قانع نشدن به شنیده ها و دریافت های ظاهری می داند.

2) روحیۀ خود را نزدیک به کدام یک می یابید؟ «واقف»؟ «سائر»؟ «ساحل افتاده»؟ «موج زخود رفته»؟

بر عهده دانش آموزان می باشد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه