جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۶ پیام های آسمانی هشتم

در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۶ پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۶ پیام های آسمانی هشتم

۱- کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ سه مورد را بیان کنید

۱) جز عبادت های بزرگ، به شمار می رود.

۲) توانایی برای اتفاق، سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر بیشتر می شود

۳) برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است.

۴) از جرایم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمتهای خیابانی و تکدیگری جلوگیری می کند.

۲- چند کار نام ببرید که درآمد آنها حرام است.

دزدی، فسار، خرید و فروشی اجناسی قاچاق

۳- سه شغل حلال نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام شود.

الف) کسی که وسیله بی کیقیت را در بسته بندی وسیله خوبی و با کیفیت قرار می دهد و آن را با قیمتی بیشتر می فروشد.

ب) کارمندی که موظف است هر روز در محل کارش به انجام امور اداری بپردازد، اگر در ساعت کاری به وظایفش نپردازد. پولی که دریافت می کند، حق او نیست و استفاده از آن پول برایش حرام است.

ج) معلّم با پزشک و یا ………. که در انجام وظایفش به خاطر بی توجهی کوتاهی کند گرفتار مال حرام می شود.

۴- کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد؟

الف) دعاها مستجاب، نمی شود.

ب) مالی که از راه حرام به دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود برکتی نخواهد داشت (بی برکتی)

ج) کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد. در جای نادرست هم آن را از دست می دهد (باد اورده را باد می برد)

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

4 از 4 رای

+ارسال دیدگاه