در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 114 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 114 پیام های آسمانی هفتم

١. اگر بدن انسان با خون نجس شود چگونه می توان آن را تطهیر کرد؟

1. اگر عضوی از بدن مانند دست ، نجس شود باید ابتدا آن را بشوییم تا نجاست برطرف شود، سپس با یک بار زیر شیر آب گرفتن پاک می شود ، اما اگر لباس یا فرش نجس شود ، باید بعد از شستشوی کامل آن را فشار دهیم تا آب هایش خارج شود سپس با یک بار زیر شیر آب گرفتن پاک می شود .

٢. زمین، چه چیزهایی را می تواند پاک کند؟

زمین یکی از مطهرات است که کف پا یا ته کفشی را که بواسطه راه رفتن نجس شده باشد ، پاک می کند البته با سه شرط:

اول: خود زمین پاک باشد.

دوم: زمین خشک باشد.

سوم: عین نجاست ، با راه رفتن کاملاً بر طرف شود .

٣. برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده اند، ابتدا چه باید کرد؟

برای پاک شدن چیز هایی که نجس شده اند ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم ، سپس آن را زیر شیر آب بگیریم یا در آب جاری فرو ببریم به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد.