در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 16 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 16 پیام های آسمانی هشتم

1ـ از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن، چه نتیجه ای میتوان گرفت؟

اگر انسان خوب به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات بنگرد فقط به یک نتیجه خواهد رسید که این جهان با این نظم شگفت انگیز و بی نظیر، باید ناظمی داشته باشد و این ناظم کسی نیست جز خداوند دانا و مهربان.

2ـ با توجه به سخن حضرت علی (ع) توضیح دهید که خداوند آنچه در زمین است را با چه هدفی برای انسان خلق کرده است.

خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا درباره آن ها بیندیشید و با استفاده از آن ها به بهشت راه یابند و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید.